Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Byantikvaren

Aktuelt

Sommer hos Byantikvaren
Fra mandag 30.6 til og med fredag 1.8 har Byantikvaren begrenset telefon- og arkivkapasitet. Telefontiden vil være fra kl.09.00- 11.30. Åpningstidene i arkivet vil være tilsvarende.  Byantikvarens publikumsmottak holder stengt  i hele juli, d.v.s. uke 27-31. Siste åpningsdag før ferien vil være torsdag 26.juni. Publikumssmottaket åpner igjen til høsten tirsdag 5.august. Byantikvaren ønsker alle en god sommer!  (25.06.14)
Byantikvarens fredningstrategi - bli med!
Byantikvarens fredningstrategi - bli med!
Byantikvaren har i lengre tid arbeidet med en fredningsstrategi for Oslo. Dette er Oslo kommunes bidrag til Riksantikvarens overordnete landsdekkende fredningsstrategi  for perioden frem til 2020.  –Denne vil også danne grunnlag for fredningsarbeidet utover denne perioden. Fredning benyttes på kulturminner og -miljøer som har nasjonal verdi, og det er Riksantikvaren som vedtar fredning etter kulturminneloven.  Dagens fredningsliste er blitt til gjennom mange tiår, uten en samlet strategi for å ivareta alle aspekter ved vår historie. Listene har dermed flere tematiske mangler. Et viktig mål med strategien er å få en mer representativ fredningsliste som speiler hele Oslos historie.  Med utgangspunkt i historien har vi definert en rekke tema/funksjoner. Eksempler på temaer er boliger, forsvar, landbruk, energiforsyning, industri, undervisning og fritid. Innenfor hvert tema har eksisterende fredninger blitt kartlagt og nye kulturminner med nasjonale verdier er foreslått. Disse listene legges nå ut på digitale medier fordi vi ønsker innspill i arbeidet. Du oppfordres herved til å komme med kommentarer og eventuelle forslag til viktige kulturminner som bør fredes.  Vi gjør oppmerksom på at listen bare utgjør en foreløpig oversikt og at den endelige prioriteringen av anlegg som skal fredes innen 2020 vil bli foretatt på et senere tidspunkt.  Første tema ut er Forsvaret og militære kulturminner.  Gi din tilbakemelding skriftlig  til denne adressen: tove.solbakken@bya.oslo.kommune.no   Oversikt over temaer: Forsvaret og militære kulturminner
  Boliger - 1840 til idag
  Kulturbygg
  Rekreasjon og fritid
  Ferdsel og samferdsel

..
  (21.07.14)
FREDNINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN:
FREDNINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN:
Byantikvaren i Oslo har utarbeidet fredningsforslag for følgende eiendommer, i medhold av lov om kulturminner av 9.juni 1978 nr. 50 §§ 15 og 19, jf. §22. Ormsundveien 16 A-F, Oslo kommune, gnr 227 bnr 405, del av bnr 9 og bnr 324 KampenNormannsgata 42, Oslo kommune, gnr 231 bnr 362, Normannsgata 48, Oslo kommune, gnr 231 bnr 366 og Bøgata 3, Oslo kommune, gnr 231 bnr 581   (07.07.14)